Naší povinností je chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tyto zásady určují způsob, jakým budeme zacházet s vašimi osobními údaji.

(1) Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat pro stanovený účel následující druhy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači, informace o vašich návštěvách na této webové stránce a o jejím používání (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, uvedení zdroje, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigace webu);
 2. informace týkající se transakcí prováděných mezi námi a vámi nebo transakcí souvisejících s touto webovou stránkou;
 3. informace, které nám poskytujete za účelem registrace na našich stránkách;
 4. informace, které nám poskytujete za účelem přihlášení na stránky našich služeb a zasílání e-mailových upozornění a informačních bulletinů;
 5. informace, které nám poskytujete za účelem objednání a dodávky služeb;
 6. jakékoli další informace, které se nám rozhodnete zaslat.

(2) Cookies

Cookies jsou informace zaslané prostřednictvím webového serveru do webového prohlížeče. Tyto informace jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče. Poté jsou zasílány zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. Tento způsob umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč.

Na stránkách můžeme používat oba druhy cookies – dočasné i trvalé. Dočasné cookies budeme používat ke sledování návštěvníků, zatímco budete procházet webové stránky.

Dočasné cookies budou z počítače smazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies zůstanou uloženy na vašem počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neexpirují.

Pro analýzu používání této webové stránky využíváme systém Google Analytics. Google Analytics vytváří statistiky a další údaje o používání webových stránek prostřednictvím cookies, která jsou uložena v počítačích uživatelů. Získané informace, které se týkají našich webových stránek, se používají k vytvoření zprávy o používání těchto webových stránek. Google tyto informace ukládá. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Většina prohlížečů umožňuje zrušení funkce všech cookies. Některé prohlížeče umožňují zrušit pouze cookies třetích stran. Například v aplikaci Internet Explorer můžete odmítnout všechna cookies pomocí postupu „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Soukromí“ a výběrem položky „Blokovat všechny soubory cookies“ pomocí posuvného voliče. Blokování všech souborů cookies však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

(3) Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v příslušných částech webu.

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

 1. správa webových stránek;
 2. poskytování služeb podle objednávky nebo platné smlouvy;
 3. vylepšení způsobu prohlížení webu prostřednictvím personalizace stránek;
 4. poskytnutí povolení k používání služeb dostupných na webových stránkách;
 5. zasílání obecných (nikoli marketingových) obchodních sdělení;
 6. zasílání e-mailových upozornění, o která jste výslovně požádali;
 7. zasílání marketingových sdělení týkající se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o nichž si myslíme, že vás mohou zajímat; tyto materiály mohou být zasílány poštou nebo v případě vašeho výslovného souhlasu také prostřednictvím e-mailu či další podobné technologie (zasílání těchto marketingových materiálů můžete kdykoli ukončit);
 8. poskytování statistických údajů o našich uživatelích třetím stranám – tyto údaje nebudou používány k identifikaci uživatelů;
 9. zpracovávání dotazů a stížností, které podáváte nebo které se vás týkají v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, budeme tyto údaje publikovat a používat pouze v souladu s vaším souhlasem.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme v rámci přímého marketingu poskytovat vaše osobní údaje žádné třetí straně.

(4) Zveřejnění

Jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme vaše informace poskytnout jakémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud to bude pro daný účel nezbytné.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje poskytovat:

 1. v takové míře, kterou nám určuje zákon;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím soudním řízením nebo potenciálním soudním řízením;
 3. za účelem zajištění, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv (včetně případů poskytování informací ostatním stranám za účelem ochrany proti podvodům a riziku snížení kreditu);
 4. kupující straně (nebo potenciální kupující straně) v rámci jakýchkoli obchodních firem nebo majetků, které prodáváme (nebo o jejichž prodeji uvažujeme);
 5. jakékoli osobě, o níž se domníváme, že může o zveřejnění těchto osobních údajů požádat soud nebo jiný příslušný orgán, a to v těch případech, ve kterých podle našeho odůvodněného názoru může s přiměřenou pravděpodobností takový soud nebo příslušný orgán zveřejnění těchto osobních údajů požadovat.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí nebudeme vaše osobní údaje poskytovat třetím stranám jakýmkoli jiným způsobem.

(5) Mezinárodní datové přenosy

Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které působíme; tyto informace mohou být mezi těmito zeměmi také jakkoli přenášeny. To proto, abychom je mohli využívat v souladu se zásadami o ochraně osobních údajů.

Informace, které nám poskytnete, mohou být převedeny i do zemí, které nemají takové zákony na ochranu osobních údajů, jež jsou rovnocenné se zákony v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho je nutné si uvědomit, že osobní informace, které nám poskytnete pro zveřejnění na webových stránkách, budou publikovány na internetu a jako takové mohou být prostřednictvím internetu k dispozici komukoli na celém světě. U těchto informací bohužel nemůžeme zabránit jejich použití či zneužití jinými stranami.

Jsme povinni získat váš výslovný souhlas s těmito převody osobních údajů.

(6) Bezpečnost vašich osobních údajů

Abychom zabránili ztrátám, zneužívání nebo pozměňování vašich osobních údajů, budeme provádět přiměřená technická a organizační opatření.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budeme ukládat na našich zabezpečených serverech (ochrana heslem a bránou firewall).

Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat přes internet není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

(7) Dodatky k zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat, a to prostřednictvím zveřejnění nové verze na našich webových stránkách. Abyste mohli zjistit informace o případných změnách, doporučujeme tyto stránky občas kontrolovat.

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je specifikována v Obchodních Podmínkách. Aktuální verzi naleznete zde: platinumdesign.cz/obchodni-podminky 

(8) Vaše práva

Na základě vašeho vyžádání jsme povinni vám sdělit, které vaše osobní údaje a za jakým účelem je uchováváme. Máme právo za tyto informace požadovat přiměřenou úhradu vzniklých nákladů nezbytných pro poskytnutí požadovaných informací.

Písemně nám můžete kdykoli nařídit, abychom dále nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

(9) Webové stránky třetích stran

Tato webová stránka obsahuje odkazy na cizí webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů nebo postupy u webových stránek třetích stran nejsou předmětem naší odpovědnosti.

(10) Aktualizace informací

Pokud je zapotřebí vaše osobní údaje, které uchováváme, opravit nebo aktualizovat, informujte nás o tom prosím.

(11) Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této ochrany soukromí nebo zpracovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@platinumdesign.cz.